Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

vorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 26/26

6. Contactgegevens

De nieuwe Havo  
schooldirecteur a.i.:dhr. R. van Bever
teamleider leerjaar 1, 2 en 3:mevr. C. Otjens
teamleider leerjaar 4 en 5:dhr. drs. M.R. Mohr
decaan:mevr. H Brandsma
zorgcoördinator:mevr. C. Otjens
vertrouwenspersoon:mevr. I. Blufpand
veiligheidscoördinator:dhr. drs. N. Dik
verzuimcoördinator: 
voorzitter ouderklankbordgroep:mevr. B. van Dam (klankbord.nieuwehavo@gmail.com)
  
bezoekadresBuiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam
telefoon(020) 579 72 10
e-mailinfo@denieuwehavo.vova.nl
websitewww.denieuwehavo.nl
  
Directie VOvA 
directielid/voorzittermevr. C.E.M. Neuhaus
directielidmevr. S.S. Newalsing
directieliddhr. R.F.J.M. van de Wal
  
postadresPostbus 7878, 1008 AB Amsterdam
bezoekadresBetuwestraat 27, 1079 PR Amsterdam
  • Overige scholen VOvA
  • Bredero Beroepscollege
  • Bredero Mavo
  • Cburg College
  • Hubertus & Berkhoff
  • Hyperion Lyceum
  • LUCA Praktijkschool
  • Tobiasschool
  • onderwijsinitiatief Vox-klassen

Contactgegevens van deze scholen zijn te vinden op de website www.vova.nl.