Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 22/26 

5.1 Gratis schoolboeken

Ouders hoeven geen kosten te maken voor de zaken die vallen onder de ‘gratis schoolboeken’: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/dvd’s, licenties, online materiaal, project- en tabellenboeken en door de school gemaakt lesmateriaal.

Reglement ‘gratis’ boeken

  • Alleen leermiddelen die verplicht zijn voorgeschreven door de school en waarvoor de leerlingen lessen volgen vallen onder de ‘gratis’ boekenregeling;
  • De boeken worden per post in goede staat aan de leerlingen verstrekt; wij verzoeken u ze te controleren bij ontvangst;
  • Omdat de boeken gehuurd zijn en dus geen eigendom worden, moeten de leerlingen de boeken in een nette en bruikbare staat houden. De boeken moeten daarom van een behoorlijke kaft worden voorzien, waarop een etiket is aangebracht met hierop vermeld de naam van de leerling en de klas waarin hij zit.
  • Aanstrepingen en bijschrijvingen maken het boek in feite onbruikbaar voor de volgende leerling en zijn daarom niet toegestaan. Ook het omvouwen van hoeken (zgn. ezelsoren) is niet toegestaan.
  • De boeken hebben het meest te lijden tijdens het vervoer van huis naar school en terug. Leerlingen zijn daarom verplicht hun boeken met zorg op te bergen in deugdelijke tassen. Schade aan boeken die duidelijk het gevolg is van een gebrek aan goede zorg, zal aan Van Dijk of aan de school vergoed moeten worden. Voor zoekgeraakte boeken geldt dezelfde maatregel.
  • Boeken en werkboeken, die in opeenvolgende jaren worden gebruikt, worden slechts eenmaal gratis verstrekt.