Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 20/26 

4.4 Als er toch iets mis gaat

In de vele vormen van communicatie tussen personeel, leerlingen en ouders kan er ondanks alle inspanningen, soms toch iets misgaan. Daarom bestaat er een duidelijke klachtenregeling voor het geval dat directbetrokkenen er samen niet uitkomen.

  • interne procedure

In eerste instantie kunt u terecht bij de docent of de mentor van uw zoon of dochter. Als er aanleiding toe is, kunt u uw klacht bespreken met de teamleider. De behandeling van een klacht door de schooldirecteur is binnen de school de laatste mogelijkheid.

  • externe procedure

Als deze weg van intern overleg niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend bij de interne klachtencommissie. U kunt zich met een formele klacht schriftelijke wenden tot de centrale directie van het VOvA. Contactgegevens vindt u achterin deze schoolgids. Een exemplaar van de klachtenprocedure kunt u verkrijgen bij de schoolleiding.