Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 18/26 

4.2 Wat verwachten wij van de ouders?

We verwachten van ouders zich op de hoogte stellen van de informatie die wij doen uitgaan en daar (pro-actief) naar handelen. Verder verwachten wij van ouders dat zij de school informeren over al die zaken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de leerling. Pas als we de beschikking hebben over alle relevante gegevens kunnen we daar in onze begeleiding en beoordeling rekening mee houden. We beseffen dat het hier vaak gaat om privacygevoelige informatie. Wij garanderen dat hiermee zeer vertrouwelijk zal worden omgegaan.