Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 17/26 

4.1 Hoe De nieuwe Havo u informeert

 • digitale schoolgids

Alle ouders kunnen kennisnemen van de digitale schoolgids. De schoolgids bevat alle belangrijke informatie met betrekking tot de organisatie van het onderwijs op De nieuwe Havo;

 • Magister

Ouders en leerlingen kunnen met een persoonlijke inlogcode op Magister terecht. Daar staan alle cijfers van uw kind die tot dan toe zijn behaald, zijn aan- en afwezigheid en in welke mate uw kind zijn schoolwerk in orde heeft. Zo is het mogelijk om altijd in een oogopslag te zien hoe de stand van zaken is. Teven vindt u in Magister de jaarkalender met daarin alle belangrijke activiteiten zoals excursies en ouderavonden;

 • oudernieuwsbrief

De ouders ontvangen een aantal keer per schooljaar een digitale oudernieuwsbrief. Daarin houden wij u op de hoogte van de actualiteiten. We gaan ervan uit dat alle ouders kennisnemen van de inhoud van de oudernieuwsbrief;

 • ouderavonden

De ouderavonden staan in de jaarkalender vermeld. In de oudernieuwsbrief wordt u tijdig geïnformeerd over de begintijd en de inhoud van de ouderavond;

 • mentoravond

Een aantal keer per jaar vindt een 10-minutengesprek met de mentor plaats. Wanneer de mentor een gesprek wenselijk vindt dan nodigt hij u daarvoor uit. Wanneer de mentor een gesprek niet per se noodzakelijk vindt bent u uiteraard welkom om zelf aan te geven een gesprek te willen. De mentoravonden staan vermeld in de jaarkalender in Magister en worden tijdig aangekondigd in de oudernieuwsbrief. Tevens ontvangt u een uitnodiging per e-mail.

 • vakdocentenavond

Tenminste eenmaal per jaar is het mogelijk om docenten die lesgeven aan uw kind te spreken in een 10-minuten gesprek. De vakdocentenavond staat vermeld in de jaarkalender in Magister en wordt tijdig aangekondigd in de oudernieuwsbrief. Tevens ontvangt u een uitnodiging per e-mail.

 • rapporten

vier keer per jaar krijgt de leerling een rapport mee. In de brugklas worden het eerste en derde rapport uitgereikt aan de ouders tijdens een gesprek met de mentor. Het tweede en vierde rapport ontvangen de leerlingen zelf.

 • incidenteel contact

Ouders mogen van ons verwachten dat wij contact opnemen in de volgende gevallen:

 • de leerling is betrokken bij een ernstige overtreding van het reglement (teamleider)
 • de leerling heeft contact gezocht met de vertrouwenspersoon, counselor of mentor en heeft informatie gegeven waarvan de ouders op de hoogte moeten worden gebracht
 • de leerling heeft zich schuldig gemaakt aan onrechtmatig schoolverzuim (verzuimcoördinator)