Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 15/26 

3.8 Cijfers, rapporten en overgang

Uiteraard willen we de kwaliteit van de opleidingen op peil houden. We hanteren daarbij een beoordelingssystematiek waarmee we recht doen aan de capaciteiten en mogelijkheden van elk kind.

  • rapporten

Vier keer per jaar ontvang je een rapport. De cijfers op je rapport zijn de gemiddelden van de cijfers die je voor de verschillende toetsen bij een vak hebt gehaald. Het rapport dat je uitgereikt krijgt is een momentopname. De actuele stand van je cijfers kun je altijd inzien op Magister.

  • jaarcijferberekening

We werken met een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat de cijfers die je voor je toetsen in de eerste periode haalt ook meetellen voor de tweede periode. Evenzo tellen de cijfers van de eerste en de tweede periode mee voor de derde periode.

Bij het berekenen van de rapportcijfers ronden we de eerste drie rapporten af op één decimaal: een 5,49 wordt een 5,5. Op het overgangsrapport ronden we de cijfers af op gehele waarden: een 5,49 wordt dan een 5.

  • bevorderingsbeleid

de regels die gelden bij het bepalen over je over gaat naar een volgend leerjaar staan beschreven in het bevorderingsbeleid. Download het bevorderingsbeleid.

  • overgangsnormen

voor het schooljaar 2018 – 2019 worden de overgangsnormen aangepast. Deze zijn voor 1 oktober 2018 beschikbaar en zullen gecommuniceerd worden met ouders en leerlingen. De overgangsnormen maken deel uit van het bevorderingsbeleid.