Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 14/26 

3.7 Onderwijstijd

De scholengroep VOvA streeft naar kwantitatief en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Daarvoor is voldoende onderwijstijd de basis. De onderwijstijd wordt door middel van de lessentabel geprogrammeerd. Daarnaast vinden (buiten de lessentabel) onderwijsactiviteiten plaats die worden meegerekend in de onderwijstijd.

Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het VO van kracht. Er staat in deze wet een urennorm per opleiding. Hierdoor kunnen scholen de onderwijstijd flexibeler plannen en meer maatwerk bieden aan leerlingen.
Alle leerlingen moeten een programma kunnen volgen dat voldoet aan de urennorm, dus een vmbo-opleiding van ten minste 3700 uur, een havo-opleiding van ten minste 4700 uur of een vwo-opleiding van tenminste 5700 uur.

In schooljaar 2018-2019 worden 184 dagen onderwijs verzorgd. Naast de vastgestelde vakanties kan de school zelf nog 7 roostervrije dagen inplannen. Per school wordt een jaarkalender voor ingeplande onderwijstijd gemaakt. De roostervrije dagen worden met de deelraad van tevoren besproken en goedgekeurd.

Sinds het schooljaar 2017-2018 worden er lessen van 70 minuten gegeven. In de lessentabel hieronder vind je per leerjaar voor elk vak terug hoeveel lessen er gemiddeld per week gegeven worden.

  • lessentabel voor de onderbouw
 H1H2H3
Nederlands322
Engels222
Frans1,521,5
Duits 21,5
geschiedenis1,511,5
aardrijkskunde1,511,5
economie  1
wiskunde32,52,5
natuurkunde  1,5
biologie1,51,51
scheikunde  1,5
nask11,5 
lifestyle informatics110,5
tekenen110,5
lichamelijke opvoeding21,51,5
mentorles111
minor22 
plusvak  1
steunles111
totaal232323
  • lessentabel voor de bovenbouw
 H4H5
Nederlands33
Engels22
maatschappijleer01
lo1,51,5
ckv10
Villa Bredero22
PWS  
mentorles11
totaal gemeenschappelijk10,59,5
   
NT  
wiskunde B32
natuurkunde23
scheikunde22
informatica of22
biologie33
KV: ak22
KV: du32,5
KV: eco32
KV: fr32,5
KV: te22
NG  
biologie32
scheikunde22
wiskunde A of B32
natuurkunde of23
aardrijkskunde23
KV: du32,5
KV: eco32
KV: fr32,5
KV: te22
KV: inf22
EM  
wiskunde A32
economie32
geschiedenis23
Frans of Duits of32,5
aardrijkskunde23
KV: bio32
KV: te22
KV: inf22
CM  
geschiedenis23
Frans of Duits32,5
economie of32
aardrijkskunde23
Frans of Duits of32,5
tekenen22
KV: bio32
KV: wi-A32
KV: inf22