Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 11/26 

3.4 Veiligheid en schoolregels

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat wij een veilige school zijn. Wij verwachten van iedereen respectvol gedrag naar elkaar en de omgeving. Wij doen alles wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Wij hebben een pestprotocol en een sociaal veiligheidsplan. Jaarlijks monitoren wij hoe de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school beleven. Iedere school van het VOvA heeft een veiligheidscoördinator die speciaal de veiligheid en de nodige acties daarbij op school als taak heeft. Ook hebben we een vertrouwenspersoon waar leerlingen terecht kunnen. U vindt de contactgegevens achterin in deze schoolgids.

  • leerlingenstatuut

Het schoolleven legt de leerlingen en medewerkers een aantal verplichtingen op, maar verleent deze ook bepaalde rechten. De rechten en plichten voor leerlingen zijn opgenomen in het leerlingenstatuut van onze school. Het leerlingenstatuut staat gepubliceerd op de website van onze school.

Schoolregels zijn eigenlijk vanzelfsprekende omgangsvormen en normen, als je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren. Al onze schoolregels zijn samen te vatten in de 5 kernwaarden die de basis zijn voor ons als leergemeenschap. Onze kernwaarden zijn:

  • We respecteren elkaar;
  • We inspireren elkaar;
  • We zijn leergierig;
  • We willen een veilige school;
  • We maken samen een plezierige school.