Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 10/26 

3.3 Op tijd in de les

Wij vinden het van groot belang dat de leerlingen (op tijd) in de les zijn. Om daar goed toezicht op te houden en adequaat op te kunnen reageren hebben wij een verzuimcoördinator. Elke dag wordt gecontroleerd of de leerling (op tijd) op school is en zo niet dan wordt er actie ondernomen. Uw medewerking als ouders is daarbij van belang. Wanneer uw kind ziek is of wanneer u verlof wilt aanvragen dan verzoeken we u dat tijdig te doen bij de verzuimcoördinator. Ons gehele verzuimbeleid staat beschreven en kunt u opvragen bij de verzuimcoördinator.

Als vooraf bekend is dat een docent afwezig zal zijn, proberen we de uitvallende les te verschuiven naar het begin of einde van de dag zodat de leerlingen later op school kunnen komen of eerder naar huis kunnen gaan. Wanneer dit niet lukt, zetten we een uitvallende les om in een zelfstudie-uur onder toezicht.

Leerlingen uit de onderbouw mogen gedurende de schooldag het schoolterrein niet verlaten.

  • lestijden

De lestijden op De nieuwe Havo zijn als volgt

  
1e lesuur08:30 – 09:40 uur
2e lesuur09:40 – 10:50 uur
pauze10:50 – 11:10 uur
3e lesuur11:10 – 12:20 uur
pauze12:20 – 12:50 uur
4e lesuur12:50 – 14:00 uur
5e lesuur14:00 – 15:10 uur
pauze15:10 – 15:20 uur
6e lesuur15:20 – 16:30 uur
  • verkort lesrooster

Bij bijzondere activiteiten, zoals tijdens de theaterweek, leerlingenvergaderingen stellen we een verkort lesrooster in. Alle lessen duren dan 45 minuten in plaats van 70, waardoor op zo’n dag (bijna) alle lessen aan bod komen, maar de totale lesdag iets korter is.

  
1e lesuur08:30 – 09:15 uur
2e lesuur09:15 – 10:00 uur
3e lesuur10:00 – 10:45 uur
pauze10:45 – 11:00 uur
4e lesuur11:00 – 11:45 uur
5e lesuur11:45 – 12:30 uur
6e lesuur12:30 – 13:15 uur