Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 9/26 

3.2 Activiteiten

Leren is bij ons meer dan het leren uit boeken alleen. Leren is vooral ook doen. Iets maken, iets bedenken. Maar leren is ook iets nieuws leren, anders dan anders. Daarom besteden we in ons lesprogramma veel tijd aan allerlei projecten, sportdagen en excursies.

  • ontdekkingsdagen

Voor leerlingen in eerste leerjaar organiseren we ontdekkingsdagen. Deze dagen zijn aan het begin van het schooljaar (verplicht) en kunnen zowel op school als op een locatie buiten Amsterdam plaatsvinden. Tijdens deze ontdekkingsdagen maak je op een creatieve en sportieve wijze kennis met een ondernemende houding. Daarbij leer je ook je klasgenoten, je mentor en docenten kennen.

  • sportdagen

Voor alle leerlingen in havo 1 tot en met 4 organiseren we sportdagen, bijvoorbeeld een voetbal- of basketbaltoernooi, schaatsen, wandklimmen of streetdance. Sportdagen vinden plaats onder schooltijd en deelname is verplicht.

  • excursies

In verschillende leerjaren worden excursies georganiseerd. Wij stellen er de voorwaarde aan dat zij aansluiten bij de lesstof of van belang zijn voor de groepsvorming en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. De excursies dienen als ondersteuning of verdieping van de thema’s die in de lessen worden aangeboden of zij zijn gekoppeld aan loopbaanoriëntatie, een uitwisselingsproject of een andere activiteit.

  • internationalisering

Afstanden worden steeds kleiner. Wij willen onze leerlingen over de grenzen heen laten kijken.
De ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is een belangrijk motief voor internationalisering; wij bereiden onze leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst, waarin Europa een steeds belangrijkere plaats zal gaan innemen. De leerlingen van 4 havo maken een reis naar Berlijn waarbij het erom gaat dat zij kennis maken met een andere cultuur en zich door middel van verschillende activiteiten leren redden met behulp van de Duitse taal.

  • feesten

Samen met de ouders vieren we de successen, bijvoorbeeld de afsluiting van een succesvolle projectweek of de rapportuitreiking aan het einde van het schooljaar. We nodigen de ouders en leerlingen uit om op deze momenten in informele sfeer met elkaar kennis te maken en ideeën uit te wisselen. Voorbeelden van feesten die samen met de leerlingenvereniging georganiseerd worden zijn onder andere: Sinterklaas, het Valentijn feest en onderbouwfeest.

  • Topscore

Dit is een project van de gemeente Amsterdam om scholieren te stimuleren mee te doen aan sportieve activiteiten direct na schooltijd. Topscore biedt verschillende sporten aan, zoals basketbal, tafeltennis, badminton, voetbal, streetdance en tennis. De leerlingen kunnen ook meedoen aan interscolaire toernooien. De Topscore-finales worden aan het eind van het schooljaar georganiseerd. Leerlingen van verschillende scholen nemen het met hun teams tegen elkaar op. Onze school is afgelopen jaar met verschillende sporten in de prijzen gevallen. We stimuleren onze leerlingen hieraan deel te nemen.