Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 8/26 

3.1 Inrichting van het onderwijs

In alle vormen van het algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs worden vernieuwingen doorgevoerd. Die moeten recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en leiden tot grote zelfstandigheid en brede vorming. Deze vernieuwingen vinden we terug in de onderwijsprogramma’s van onze school.

  • brugklas

Als je voor De nieuwe Havo kiest, zit je, de naam zegt het al, op een havo. Maar soms is het bij het verlaten van de basisschool nog niet duidelijk of de havo wel de meest geschikte opleiding voor jou is. We hebben daarom twee soorten brugklassen: de havobrugklassen en een havo-/vwo-klas.

In de havo-/vwo-klas wordt vanaf de tweede periode op twee niveaus getoetst. Uitstekend presterende leerlingen kunnen hierdoor aan het eind van het eerste jaar de overstap maken naar het atheneum. Mocht het zo zijn dat in de brugklas de schoolprestaties achterblijven, ondanks verwoede inspanningen van de leerling en de school, dan bestaat de mogelijkheid om binnen onze scholengroep te kiezen voor een ander schooltype dat meer geschikt voor je is.

De nieuwe Havo vindt het belangrijk dat jij op de goede plaats terecht komt. We hebben goede contacten met onze zusterscholen Bredero Mavo en het Hyperion Lyceum waardoor we er altijd voor kunnen zorgen dat je op de goede plaats terecht komt. Een mogelijke overstap wordt altijd uitvoerig met jou en je ouders besproken.

  • tweede leerjaar

In het tweede leerjaar gaat het programma verder met de vakken van het eerste leerjaar. In het tweede jaar komt er een nieuw vak bij, namelijk Duits.

  • derde leerjaar

In het derde leerjaar krijg je er twee nieuwe vakken bij: economie en scheikunde. In het derde jaar wordt er veel aandacht besteed aan de profielkeuze omdat je rond februari een vakkenpakket kiest voor de bovenbouw.

  • vierde leerjaar

In het vierde leerjaar kom je in de bovenbouw, waarin het programma verder gaat met de door de leerling gekozen vakken. In het vierde leerjaar gaan de leerlingen hun eerste cijfers voor examenonderdelen behalen en bouwen hiermee hun examendossier op. Leerlingen gaan verder met hun minor en maken ook een start met hun profielwerkstuk.