Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 3/26 

2.1 We onderscheiden ons

De nieuwe Havo onderscheidt zich in het Amsterdamse scholenveld duidelijk van andere scholen. We richten ons met name op de échte havoleerling die we gedegen voorbereiden op zijn vervolgopleiding in het hbo.

  • major en minorstructuur

Als enige school in Amsterdam heeft De nieuwe Havo een major en minor-component, een onderwijssysteem dat ook in het Hoger Beroeps Onderwijs gebruikt wordt. In de major worden alle vakken aangeboden die je nodig hebt om je toegangsticket tot je vervolgopleiding te behalen, namelijk je havodiploma. Maar wij vinden het niet onze enige taak om je naar je havodiploma te begeleiden. We zien het ook als onze taak om ervoor te zorgen dat je een weloverwogen keus maakt voor een vervolgopleiding en dat je de bagage hebt om daarin succesvol te kunnen zijn. Om die reden hebben we naast de major ook de minor. In de minor worden de leerlingen vanaf leerjaar 1 uitgedaagd om hun interesses te ontdekken en hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit doen we door in de minor de beroepspraktijk centraal te stellen. Leerlingen krijgen een ruime keuze tussen uiteenlopende projecten die allemaal raakvlakken hebben met de verschillende studierichtingen van het hoger onderwijs.

  • onze mening dat ieder kind uniek is!

Daarom is het onderwijs op onze school gericht op de ontwikkelingskansen van elke leerling. Dit houdt onder andere in dat het onderwijsaanbod ook specifiek op de ontplooiing van de leerling is gericht.
Daarom organiseren we naast de reguliere lessen ook ondersteuningslessen voor de leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben bij een bepaald vak. De ondersteuning wordt verzorgd door vakdocenten.

  • lessen van 70 minuten

Een leerling volgt per week gemiddeld zo’n 23 lessen van 70 minuten. We kiezen voor lessen van 70 minuten omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen in een les niet alleen nieuwe informatie krijgen aangeboden, maar dat zij ook moeten kunnen laten zien of ze de les hebben begrepen. De lessen van 70 minuten geven mogelijkheden tot verbreding en verdieping voor leerlingen die daaraan toe zijn. Bij kortere lessen vinden er te veel leswisselingen plaats waardoor onderwijstijd verloren gaat. Onze leerlingen hebben vier à vijf vakken per dag.

  • lifestyle informatics

Lifestyle Informatics is een vak dat verder gaat dan de bekende informatica en artificiële intelligentie. Het is toegepaste informatica: geen gewone computerles, wel slim omgaan met de computer, tabletcomputer en smartphone. Leerlingen werken in de 'cloud’ en weten welke mogelijkheden er in de toekomst aankomen. In Japan werken er al robots in winkels, bedrijven en zorginstellingen. Het doel van dit vak is een brede kijk geven op de betekenis en invloed van informatica op het persoonlijk leven en de maatschappij.

  • x-tijd

Na de reguliere lessen bieden we een aantal activiteiten aan voor onze leerlingen. Deze activiteiten kunnen we onderbrengen in de volgende stromen: kunst en cultuur, ict en sport. Leerlingen kunnen daar vrij op inschrijven.

  • laptop in de klas

Tijdens de lessen wordt er, naast de gebruikelijke methoden, in toenemende mate gebruik gemaakt van een laptop. Gebruik maken van Ict geeft de mogelijk om leerstof op een andere en aantrekkelijkere wijze op te nemen en te verwerken. Tevens is de laptop een goed middel om tegemoet te komen aan de individuele capaciteiten van de leerling. Het geeft zogezegd de mogelijkheid om te differentiëren. De school heeft een aantrekkelijk aanbod gecreëerd voor leerlingen om zelf een laptop aan te schaffen.