Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginaterug naar dashboardSchoolgids

1/26 

1. Welkom

De schoolgids van De nieuwe Havo is grotendeels vernieuwd! Dat was ook nodig want in het schooljaar 2016-2017 is heel hard gewerkt om de school en ons bijzondere onderwijsaanbod te moderniseren en aan te passen aan de groeiende wens om de aansluiting naar het HBO verder te stroomlijnen. Immers, het onderwijs op De nieuwe Havo vormt de koninklijke weg naar het HBO en om die reden is de structuur van ons onderwijs aangepast aan de wijze waarop dat binnen het HBO gebruikelijk is: wij gaan nu dus ook op De nieuwe Havo werken met een onderwijsaanbod dat ingedeeld is in een Major- en een Minorprogramma.

Maar niet alleen zijn de hoofdlijnen aangepast, ook in de verdere detaillering hebben we niet stilgezeten. Sommige onderdelen van ons onderwijs zijn verdwenen en andere delen zijn vernieuwd of hebben een echte nieuwe jas gekregen. Zo gaan we in het schooljaar 2017-2018 werken met een rooster dat is opgebouwd uit lessen van 70 minuten in plaats van 50 minuten. Dat betekent ook dat de lessentabel is aangepast. Maar ook het bevorderingsbeleid en de overgangsnormen zijn herzien. En ook de begeleiding en de zorg zijn geƫvalueerd en de beleidsstukken die deze onderdelen betreffen, zijn herschreven.

Kortom, als u een indruk wilt krijgen hoe De nieuwe Havo het nieuwe schooljaar tegemoet treedt, dan bent u voor informatie daarover bij deze Schoolgids op de goede plaats. Het is een naslagwerkje geworden waarin u alle informatie vindt die u nodig heeft. Mocht er toch nog iets zijn wat wij over het hoofd hebben gezien, dan kunt u altijd terecht bij een van de teamleiders. En voor uw gemak hebben we een koelkastkaart gemaakt met noodzakelijkste contactgegevens van de school.

We hopen met deze gids een zinvolle bijdrage te hebben geleverd bij de beantwoording van vragen betreffende De nieuwe Havo.

W. Zoethout,
directeur a.i.


Klik hier voor de digitale versie van de koelkastkaart.