Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginaterug naar dashboardSchoolgids

1/26 

1. Welkom

De schoolgids van De nieuwe Havo geeft informatie over de inrichting van het onderwijs, welke ondersteuning er voorhanden is als het leren even niet vanzelf gaat, de plek van de school in de grootstedelijke omgeving van Amsterdam, de samenwerking met maatschappelijke partners en de vervolgopleidingen aansluitend op het havo-onderwijs
Presteren op niveau en plezier beleven aan de schooltijd, twee doelen waar we met het team van De nieuwe Havo voor willen gaan.
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit daar zijn we trots op en daar zijn we blij mee, maar alles kan altijd beter en daar zijn we het komende schooljaar druk me.
De invulling van de minors is volop in ontwikkeling, het minorconcept, een onderwijsvorm gangbaar binnen Hoger Beroeps Onderwijs, daagt de leerlingen op een positieve manier uit hun interesses te ontdekken.
Deze schoolgids geeft een overzichtelijk beeld van alles dat De nieuwe Havo doet om leren interessant en leuk te maken.
Kortom, als u een indruk wilt krijgen hoe De nieuwe Havo het nieuwe schooljaar tegemoet treedt, dan bent u voor informatie daarover bij deze Schoolgids op de goede plaats. Het is een naslagwerkje geworden waarin u alle informatie vindt die u nodig heeft. Mocht er toch nog iets zijn wat wij over het hoofd hebben gezien, dan kunt u altijd terecht bij een van de teamleiders.
We hopen met deze gids een zinvolle bijdrage te hebben geleverd bij de beantwoording van vragen betreffende De nieuwe Havo.

R. van Bever
directeur a.i.