Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 2/122 

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Wil jij volgend jaar graag naar De nieuwe Havo? Lees dan snel verder!


Beschikbare plekken voor nieuwe leerlingen
Hieronder geven wij per leerjaar aan hoeveel plekken wij beschikbaar hebben voor nieuwe leerlingen. Voor leerjaar 2 en hoger betreft het een indicatie: pas na de overgangsvergaderingen aan het einde van het schooljaar weten wij precies hoeveel plekken er beschikbaar zijn voor nieuwe leerlingen.

Leerjaar 1 (havo/vwo-klassen): (ruim) voldoende plekken beschikbaar
Leerjaar 2 (havo/vwo-klassen): (ruim) voldoende plekken beschikbaar
Leerjaar 3 (havo/vwo-klassen): zeer beperkt plekken beschikbaar
Leerjaar 4 (havo-klassen): enkele plekken beschikbaar
Leerjaar 5 (havo-klassen): zij-instroom niet mogelijk

Aanmelden leerjaar 1
Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Dat betekent dat je op 5, 6 en 7 juni (woensdag, donderdag en vrijdag) bij ons langs kunt komen om je in te schrijven. Voor het inschrijven hoeft je geen afspraak te maken. Inschrijven kan alleen als je van de basisschool een havo of havo/vwo-advies hebt gekregen.

Neem voor het inschrijven mee:

 • een van je ouders/verzorgers
 • jouw (opgehoogde) schooladvies van de basisschool, waarop ook jouw ELK-leerlingnummer staat
 • ingevuld aanmeldingsformulier De nieuwe Havo (kan ook ter plekke ingevuld worden).
 • je identiteitsbewijs of paspoort.
 • een recente pasfoto van jezelf.

Voor het inschrijven is het belangrijk dat je niet meer bij een andere school bent aangemeld. Daarvoor moet je langsgaan op de school waar je bent aangemeld om je aanmelding terug te trekken.

Aanmelden leerjaar 2 en 3
Om te kunnen bepalen of het een goed idee is dat jij naar onze school overstapt, willen wij graag eerst informatie over jou van jouw huidige school ontvangen:

 • schoolwisselaarsformulier
 • recent overzicht van je cijfers en aanwezigheid
 • eventuele andere informatie die jouw huidige school belangrijk vindt om met ons te delen

Bovenstaande informatie kun je (laten) mailen naar info@denieuwehavo.vova.nl

Op basis van de aangeleverde informatie van je huidige school wordt bepaald of wij je uitnodigen voor een intakegesprek. Als je uitgenodigd wordt voor een intakegesprek vragen wij je het volgende mee te nemen:

Of je uiteindelijk echt bij ons kunt starten hangt af van de volgende dingen:

 • positief intakegesprek: je moet echt gemotiveerd zijn om bij ons aan jouw toekomst te werken;
 • overgangsbewijs van je huidige school naar leerjaar 2 of 3 op havo of havo/vwo-niveau;
 • positief advies van de school waar je vandaan komt;
 • er is ruimte om je te plaatsen.

Aanmelden leerjaar 4
Om te kunnen bepalen of het een goed idee is dat jij naar onze school overstapt, willen wij graag eerst informatie van jouw huidige school ontvangen:

 • door je mentor ingevulde vragenlijst zij-instroom
 • recent overzicht van je cijfers en aanwezigheid
 • eventuele andere informatie die jouw huidige school belangrijk vindt om met ons te delen
 • door jou ingevulde formulier profielkeuze

Bovenstaande informatie kun je (laten) mailen naar info@denieuwehavo.vova.nl

Op basis van de aangeleverde informatie van je huidige school wordt bepaald of wij je uitnodigen voor een intakegesprek. Als je uitgenodigd wordt voor een intakegesprek vragen wij je het volgende mee te nemen:

Of je uiteindelijk echt bij ons kunt starten hangt af van de volgende dingen:

 • positief intakegesprek: je moet echt gemotiveerd zijn om het havodiploma te halen;
 • positief advies van de school waar je vandaan komt;
 • kom je van de mavo, dan moet jouw huidige vakkenpakket aansluiten bij een van onze vakkenpakketten;
 • er is ruimte om je te plaatsen.