Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 19/122 

Zo helpen we jou!

Zit een leerling niet lekker in zijn vel, zijn er thuis problemen, lukt het leren even niet of is er sprake van dyslexie, dyscalculie of een ander punt van aandacht? Voor al deze zaken hebben wij een breed ondersteuningsaanbod. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerling en staat in nauw overleg met de teamleider en de zorgcoördinator.

Dit schooljaar is een team van vier leerlingcoaches gestart om de leerling laagdrempelig en oplossingsgericht te begeleiden wanneer dit nodig is. Zij kunnen helpen bij planning en organisatie, versterking van de leerling in de klas of op sociaal-emotioneel gebied. Dit is een uniek laagdrempelig aanbod bovenop wat de mentor al doet om leerlingen te begeleiden.

Wij vinden het van belang dat een leerling met dyslexie of dyscalculie de beste ondersteuning krijgt en niets hem of haar belemmert in het afronden van de havo. Daarom werken wij sinds dit schooljaar met de software Claroread, waarmee boeken en toetsen voorgelezen kunnen worden. Ook krijgen deze leerlingen een faciliteitenkaart voor extra tijd bij toetsen.

Als onderwijsinstelling hebben wij de wettelijke verplichting om te zorgen voor de sociale veiligheid van zowel de leerlingen als de medewerkers. Daar maken wij ons hard voor. De manier waarop wij dat doen is beschreven in ons veiligheids- en zorgplan. Tevens hebben wij een sociale veiligheidscoördinator die samen met de schoolleiding en mentoren werkt aan het vergroten van het gevoel van veiligheid. Ook krijgen alle eerstejaarsleerlingen vanaf dit schooljaar een Rots en Water- training. Deze training richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en het vergroten van weerbaarheid.

Wij werken actief samen met het ouder- en kindteam dat bestaat uit een ouder- en kindadviseur, jeugdarts en jeugdpsycholoog. De ouder- en kindadviseur is wekelijks bij ons op school aanwezig voor ondersteuning van ouders en leerling. Het ouder- en kindteam geeft ook jaarlijks een training voor faalangstreductie.

Met vriendelijke groet,

Carolien Otjens- de Vries,
Zorgcoördinator De nieuwe Havo

         

           Leerlingcoaches Hr. A. Kok & Mw. R. Stijntjes

         

          Leerlingcoaches Mw. Nijeboer & Mw. Blufpand