Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 24/122 

Minoren op komst

Binnenkort gaan voor de eerste- en tweedeklassers de minoren van start. Tijd voor een gesprek met mw. Niessen, die de ontwikkeling en uitrol van de minoren coördineert.

Waarom de minoren?
De gedachte achter de minoren is, dat leerlingen zich kunnen oriënteren op toekomstige opleidings- en beroepsmogelijkheden. Elke minor sluit inhoudelijk aan bij één van de zeven faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De vier minoren, die op dit moment worden voorbereid en binnenkort worden aangeboden gaan over 1) digitale media, 2) techniek, 3) maatschappij & recht en 4) beweging, sport & voeding.
Verder vinden wij het belangrijk, dat leerlingen vaardigheden trainen die straks op de Hogeschool (en later ook in de beroepspraktijk) gevraagd worden. Je moet goed kunnen samenwerken, zelfstandig en planmatig kunnen leren en jezelf regelmatig afvragen of je goed bezig bent of dat het anders moet (reflecteren). Ook moeten jongeren informatievaardig worden, d.w.z. de juiste vragen leren stellen, informatie weten te vinden en op bruikbaarheid en juistheid weten te beoordelen. Digitale geletterdheid is belangrijk, je moet in dit internettijdperk in staat zijn digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. Denk aan nepnieuws, cyberpesten, hacking…

Hoe gaan de minoren eruit zien?
Bij de minoren wordt er gewerkt in groepjes van vier leerlingen, eerste- en tweedeklassers door elkaar. Er wordt gewerkt volgens Scrum@school, een methode voor projectmatig werken waar onze school de laatste jaren mee vertrouwd is geraakt. Van tevoren staat vast welk eindproduct van de leerlingen wordt verwacht. Dit kan per minor verschillen. Tijdens de minor maken we ook een uitstapje naar een bedrijf of organisatie met raakvlakken met het onderwerp van de minor. De leerlingen krijgen een rapportcijfer; zij worden zowel op eindproduct als op vaardigheden beoordeeld. De leerlingen houden een portfolio bij om hun voortgang te kunnen volgen. Aan het eind van het schooljaar vindt een eindejaarsgesprek plaats, waarbij zal worden besproken wat je hebt geleerd en waaraan je nog wilt werken.

Wanneer gaan de minoren van start?
De eerste periode van het schooljaar was bestemd als ontwikkeltijd; vier teams van twee docenten hebben elke dinsdagochtend gewerkt aan de voorbereiding van de minoren; de eerste- en tweedeklassers waren de eerste twee uren uitgeroosterd. Op 14 november geven de vier ontwikkelteams elk een pitch (een flitsende voordracht) van hun minor, daarna kunnen de leerlingen voor de resterend drie periodes van het schooljaar een minor kiezen. Als de minoren goed op de rails staan zullen ook voor de derde en vierde klassen minoren ontwikkeld worden. Aan enthousiame onder de docenten zal het niet liggen.
De minoren starten op dinsdag 21 november. Uitslapen is er niet meer bij, op de tot nu toe uitgeroosterde uren gaan we aan de slag. We zijn benieuwd naar de keuze van onze leerlingen.