Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 26/108 

LOB-week voor havo-3

Van maandag 21 tot en met donderdag 24 november hebben de leerlingen van het derde leerjaar zich beziggehouden met loopbaanoriëntatie. Dit schooljaar moeten zij hun profielkeuze  maken en het is  belangrijk dat ze weten wat elk profiel inhoudt en welke beroepen bij de profielen passen. Verder is het van belang, dat de leerlingen weten welke kwaliteiten ze al hebben en welke ze nog moeten ontwikkelen. Tot slot hebben ze geleerd te onderzoeken wat er nodig is, om de toekomst waarvan ze dromen  werkelijkheid te laten worden.

Samen met de mentor en een begeleidende docent begon de zoektocht naar de verschillende mogelijkheden voor iemand met bepaalde karaktereigenschappen, kwaliteiten en dromen.
Met behulp van activiteiten als het "Project paspoort", het maken van een droomwolk, het spelen van het kwaliteitenspel, het opzetten van een bedrijf en het presenteren daarvan, hebben de leerlingen op een speelse manier ontdekt wie ze zijn en hoe ze tot bepaalde keuzes kunnen komen.
Presentaties van volwassenen over hun beroep en op welke manier zij zijn geworden wie ze nu zijn, gaven een beeld van hun drijfveren en hun studie – en beroepskeuzes. Een spreker die op zijn 17e van school was geschopt, vertelde heel eerlijk hoe hij van marktkoopman is opgeklommen tot civiel ingenieur en nu voor de gemeente Amsterdam grote projecten leidt. Hij had een goede raad: “Zorg dat je een diploma op zak hebt.”
Nadat iedereen wat bedrijven had bezocht en de vacatureopdracht had gedaan is de week afgesloten met de banenmarkt en de presentatie van de LOB-week voor de ouders. Tijdens de banenmarkt hebben studenten van de HvA en Inholland voorlichting gegeven over hun studie en het leven als student. Onze leerlingen waren zeer geïnteresseerd en luisterden geboeid naar de verhalen, de goede raad en de tips voor een onbekommerd studentenleven.
Maar allereerst gaat het om de profielkeuze en daarbij is de steun van de ouders onontbeerlijk. Om 19.00 uur zat de aula vol ouders die zich bewust zijn van deze taak. Hansje Brandsma, onze decaan, heeft ze eerst wegwijs gemaakt in de vier profielen, de vakken die daarbij horen en de keuzes in de vrije ruimte. Na deze voorlichting hebben de ouders in de klassen kunnen zien hoe enthousiast hun kind de hele week bezig is geweest met droomwolken, prikkelende stellingen, opstartende bedrijven, beroepen en keuzes. De presentaties van de leerlingen waren duidelijk en vol humor en plezier. De ouders genoten zichtbaar van alle informatie en waren aan het eind van de avond vol lof over hetgeen ze van leerlingen en docenten hadden gezien.
De LOB-week van dit jaar is geslaagd en moet het volgend jaar zeker terugkomen. Leerlingen, mentoren, docenten en de schoolleiding mogen terugkijken op een interessante, leerzame en vooral inspirerende week. Allemaal hartelijk bedankt!