Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaFilmpjes

 5/14 

Projectweek science

Met dit science project laten wij leerlingen uit de tweede klas kennismaken met voorwerpen die kunnen vliegen. Zo kunnen zij ervaren en inzien dat science belangrijk is voor onder andere vliegtechnieken. Bij science komen de vakken techniek, natuurkunde, scheikunde en biologie samen. Het doel van de science projectweek is om het technisch en creatief inzicht stimuleren en de interesse voor science te vergroten. Verder zijn de andere vakken ook belangrijk bij het uitvoeren van dit project zoals Nederlands, geschiedenis, cultuur en ICT.